• Digitálne elektromechanické ovládanie • 99 programovatených vlastných programov s 4 cyklami s automatickým postupom • 90 predprogramovaných a otestovaných receptov • s možnosou rýchleho manuálneho nastavenia prípravy • AT-CLIMA s automatickou kontrolou vlhkosti • Fast-Dry: Systém aktíveho a rýchleho odvlhenia. • Autoreverse (automatické obrátenie chodu vrtule) • Varenie so sondou: Multipoint sonda, Ř1mm ihlová sonda a Multijadrová sonda (volitené) • Jednoduché funkné tlaidlá: Manuálne pridávanie vlhkosti, Rýchle chladenie komory, Osvetlenie komory, Fast-Dry (rýchle odvlhenie), Kniha receptov, Nastavenie prevádzky, Nastavenie Cyklov, Rýchlos ventilátora a START-STOP • Dvojrýchlostný ventilátor (volitelné) • alšie funkcie: udržiavacia funkcia, regenerácia, Delta T príprava, vákuové varenie so sondou • Doplnková výbava: podstavec, externý holdomat zabudovatený do podstavca, kondenzaný odsáva pár, funkcia zasúvacích líšt aj ako celý modul, modul na postavenia viacerých konvektomatov na seba • Automatický umývací systém LCS (volitené) so zabudovaným extra plochým kanistrom v spodku konvektomatu • Automatický odvápovací systém CALOUT so zabudovaným extra konvektomatu, iba pre bojlerové konv. • USB-prípojka na stiahnutie HACCP dát, aktualizáciu softvéru alebo nahrávanie/pridávanie receptov. • ECOSPEED systém na šetrenie energie • ECOVAPOR system na šetrenie pary a vody • GFT (iba plyn) systém na šetrenie plynu a emisií

Výbava \"S\"