vstupný stôl k priebežnej umývačke STALGAST - PRAVÝ - vstupný stôl k priebežnej umývačke STALGAST - ĽAVÝ - výstupný stôl k priebežnej umývačke STALGAST - PRAVÝ - výstupný stôl k priebežnej umývačke STALGAST - ĽAVÝ

Vstupné a výstupné stoly STALGAST

Strana 1 z 2